EN

مصرف 5میلیارد و440 میلیون متر مکعبی گاز طبیعی در سطح استان آذربایجان شرقی
مدیر عامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی از مصرف 5 میلیارد و440 میلیون متر مکعبی گاز در هشت ماهه اول سال جاری در استان خبر داد.
عملیات گازرسانی به 41 روستای چارایماق در حال اجراست
مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی در دیدار با فرماندار چاراویماق در مورد آخرین وضعیت گازرسانی به این شهرستان گفت : پروژه گازرسانی به 41 روستای این شهرستان درحال اجرا بوده و 22 روستای دیگر نیز با جمعیتی بیش از 606 خانوار آماده پیمان سپاری می باشد.
ارزیابی دومین جایزه تعالی سازمانی در شرکت گاز استان آذربایجان شرقی  
ارزیابی جایزه تعالی سازمانی  توسط ارزیابان دبیرخانه تعالی شرکت ملی گاز ایران بمدت سه روز  در شرکت گاز استان آذربایجان شرقی انجام گرفت.

آخرین اخبار

مصرف 5میلیارد و440 میلیون متر مکعبی گاز طبیعی در سطح استان آذربایجان شرقی

مدیر عامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی از مصرف 5 میلیارد و440 میلیون متر مکعبی گاز در هشت ماهه اول سال جاری در استان خبر داد.
1397/09/21

عملیات گازرسانی به 41 روستای چارایماق در حال اجراست

مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی در دیدار با فرماندار چاراویماق در مورد آخرین وضعیت گازرسانی به این شهرستان گفت : پروژه گازرسانی به 41 روستای این شهرستان درحال اجرا بوده و 22 روستای دیگر نیز با جمعیتی بیش از 606 خانوار آماده پیمان سپاری می باشد
1397/09/20

ارزیابی دومین جایزه تعالی سازمانی در شرکت گاز استان آذربایجان شرقی

ارزیابی جایزه تعالی سازمانی  توسط ارزیابان دبیرخانه تعالی شرکت ملی گاز ایران بمدت سه روز  در شرکت گاز استان آذربایجان شرقی انجام گرفت.
1397/09/17

    مشاهده صورتحساب