EN
تاریخ : شنبه 16 شهريور 1398
کد 284

رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی:

طرح سنجش رضایتمندی از ذینفعان شرکت گاز استان در حال انجام است

رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی، گفت: طرح سنجش رضایتمندی از ذینفعان شرکت گاز در حال انجام است.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی،محمدعلی فتح اله زاده با اعلام این مطلب گفت: در راستای شناسایی نقاط قوت و ضعف و فرصت و بهبود شرکت گاز استان در ارائه خدمات بهینه به مردم ، این طرح سنجش در حال اجرا می باشد.
وی ادامه داد: نظرسنجی شرکت گاز در 6 حوزه مختلف ارائه خدمات شامل مشترکین، مراجعان، نمایندگان جامعه، همسایگان، کارکنان، پیمانکاران در حال اجرا و سنجش است.
مهندس فتح اله زاده با اشاره به اینکه همکاری و همیاری مردم در تکمیل و ارائه نظرات، زمینه ساز بهبود فرآیندهای اجرایی خواهد بود، تصریح کرد: توام با سنجش رضایت مردمی، طرح نیازسنجی از خدمات نیز در حال اجرا بوده و بدیهی است مشارکت مردم در ارائه پیشنهادات سازنده منجر به ارتقای کم و کیف خدمات خواهد بود.
رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی به رویکرد ویژه شرکت در اجرای طرح نظرسنجی پرداخت و اظهار داشت: در راستای مسئولیت های اجتماعی و حفظ محیط زیست امسال طرح سنجش با حذف کاغذهای پرسش نامه ای و بصورت مکانیزه و از طریق تبلت توسط پژوهشگران معتبر موسسات علمی در استان انجام می گردد.