شركت گاز استان آذربايجان شرقي : فراخوان اولويتهاي پژوهشي
سه شنبه، 15 مهر 1393 - 13:19 کد خبر:1069
برگزاري سخنراني علمي در زمينه نانو فناوري و كاربردهاي آن در حوزه توزيع گاز
 
در راستاي سند گسترش كاربرد نانو در افق 1404، شركت گاز استان آذربايجان شرقي در نظر دارد سخنراني علمي يك روزه اي با محورهاي زير برگزار نمايد. لذا از اعضاي هيئت علمي و صاحبنظران علاقمند به همكاري با اين شركت دعوت مي شود، درخواست خود را با ذكر محور مورد نظر و شماره تماس به همراه رزومه و سرفصل هاي پيشنهادي حداكثر تا تاريخ 97/2/10 به آدرس پست الكترونيك pajouhesh@nigc-eazar.ir  ارسال نمايند.
 
1- بكارگيري پوشش هاي سخت و فوق سخت نانو ساختار مقاوم به سايش و خوردگي در حوزه توزيع گاز
 
2- بكارگيري سيالات نانو در واحدهاي عملياتي صنعت گاز براي بهبود انتقال حرارت 
 
3- بكارگيري عايق نانو و رنگ هاي نانو در صنعت گاز
 
4- بكارگيري نانو حسگرها  در حوزه توزيع گاز براي سنجش گازهاي آلاينده و سمي
 
5- ساير محورهاي پيشنهادي قابل كاربرد در حوزه توزيع گاز 
 
 
تلفن تماس براي كسب اطلاعات بيشتر: 04133304259  خانم مهندس مردانگاهي
 
 
*****************************************************************************************************************************************************************************************************************
 
فراخوان اولويتهاي پژوهشي -2-96 (تمديد شد)
 
 
شركت گاز استان آذربايجان شرقي در نظر دارد موضوع پژوهشي مورد نياز و اولويت دار خود به شرح زير را مطابق دستورالعملهاي شركت ملي گاز ايران، واگذار نمايد. لذا از كليه اعضاي هيئت علمي دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي و شركتهاي دانش بنيان كه توانايي انجام اين پروژه  را دارند دعوت مي شود، پس از مطالعه شرايط و RFP پروژه، فرم پرسشنامه مربوطه را تكميل نموده و حداكثر تا مورخ 97/1/31 به نشاني تبريز- ولي عصر– انتهاي خيابان همام تبريزي- جنب مركز پخش هجرت- مركز آموزش، پژوهش و فناوري شركت گاز - طبقه دوم- واحد پژوهش و فناوري و فايل word مربوطه را به آدرس پست الكترونيك  pajouhesh@nigc-eazar.ir ارسال نمايند. 
 
***مهلت ارسال پروپوزال تا تاريخ 97/1/31 تمديد شد***
 
 
 پروژه پژوهشي "طراحي و ساخت دستگاه مناسب براي انشعاب­ گيري از لوله­ هاي پلي­ اتيلني با سايز 125 ميليمتري و بالاتر بدون قطع گاز و تدوين دستورالعمل مربوطه"(RFP)

 

دريافت پرسشنامه پيشنهاد پروژه پژوهشي

 

شرايط ارسال پروپوزال:

- نسخه الكترونيكي فرمهاي تكميل شده بايستي منحصرا با فرمت Word به پست الكترونيكي pajouhesh@nigc-eazar.ir ارسال گردد. ثبت پيشنهادات دريافتي و آغاز روند بررسي ها، پس از دريافت نسخه Word پيشنهاد خواهد بود.

كليه قسمت هاي فرمها بايد به نحو مناسب تكميل شود و فاقد هر گونه ابهام باشد؛ بديهي است فرم هاي ناقص و فاقد شماره هاي تماس، آدرس دقيق يا ... از روند بررسي حذف خواهند گرديد و همچنين مسئوليت هر گونه نقص يا اشتباه در محاسبه هزينه هاي پروژه بعهده تكميل كننده فرم مي باشد.
- از درج عبارت "به پيوست مراجعه شود" در فرم پيشنهاد خودداري گردد (هيچگونه محدوديتي در اضافه نمودن فضاي پيش بيني شده در قسمت هاي مختلف فرمها وجود ندارد)
- از تغيير شكل فرمها،حذف يا اضافه كردن بندهاي آن؛ و يا استفاده از هر نوع فرم مشابه خودداري گردد.
- اين شركت در رد يا قبول پرپوزالهاي ارسالي؛ و همچنين انتخاب پيشنهاد برتر از بين پيشنهادات مشابه، مختار مي باشد.
- هيچگونه تعهدي براي اين شركت بابت هزينه تدوين پروپوزال يا ساير هزينه هاي جنبي، وجود نخواهد داشت.
- پيشنهادات دريافتي بر اساس دستورالعملهاي شركت ملي گاز ايران بررسي خواهند گرديد.
- بررسي پيشنهادات دريافتي،منوط به حضور پيشنهاد دهندگان در شوراي پژوهش شركت و  ارائه توضيحات تكميلي در خصوص پيشنهاد، خواهد بود و عدم حضور به منزله انصراف تلقي شده و پروپوزال ارائه شده بررسي نخواهد شد.
-عنوان پيشنهادات ارسالي بايستي منحصرا با عناوين اعلام شده در فراخوان يكي باشد.


 تلفن تماس براي كسب اطلاعات بيشتر: 04133304259  خانم مهندس مردانگاهي

*************************************************************************************************************************************************************************************************************************

فراخوان اولويتهاي پژوهشي در قالب حمايت از پايان نامه


شركت گاز استان آذربايجان شرقي در نظر دارد موضوعات پژوهشي مورد نياز و اولويت دار خود با عناوين زير را  در قالب پايان نامه هاي كارشناسي ارشد  و براساس ضوابط موجود، واگذار نمايد.


1-بررسي ميزان ميزان نويز حاصل از يك رگولاتور با سايز نمونه و ارائه راهكارهاي بهينه سازي آن (در مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي مكانيك)


2-اثرات تغيير سايز رگولاتور بر روي شرايط پائين دست جريان (در مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي مكانيك)

 

3- مدلسازي عملكرد جريان سيال روانكار در كنتورهاي توربيني گاز(در مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي شيمي/مكانيك)

 

4- بررسي نحوه امكان تامين هواي اضافي وسايل گازسوز نظير بخاري، پكيج و ... به منظور بهينه سازي مصرف سوخت (در مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي مكانيك-تبديل انرژي)

 

5- ارائه الگوي مناسب اندازه گيري بهره وري منابع انساني در شركت گاز استان آذربايجان شرقي (در مقطع دكتري رشته مديريت)

6-  بررسي اثر غلظت CO2 و O2 در مجاورت رطوبت موجود در گاز بر نرخ خوردگي داخل لوله ها(در مقطع كارشناسي ارشد رشته شيمي/مهندسي شيمي/مهندسي مواد)

 

7- پيش بيني مقاومت حرارتي رسوب و لجن بر روي كويل هيترهاي ايستگاههاي تقليل فشار گاز (در مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي شيمي/مهندسي مكانيك-تبديل انرژي)

 
8-بررسي تحليلي و عددي اثرات  ارتعاش و پالسيشن جريان ناشي از كمپرسور در جايگاههاي CNG بر دقت اندازه گيري كنتورهاي توربيني و ارائه راهكارهاي بهينه براي كاهش اثرات (در مقطع دكتري رشته مهندسي شيمي/مهندسي مكانيك)
 
9 -اعتبار سنجي Bench Test كاليبراسيون كنتورهاي توربيني شركت هاي صلاحيت دار (در مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي شيمي/مهندسي مكانيك)
 

لذا از كليه دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد و دكتري در رشته هاي مرتبط كه علاقمند به انتخاب هر يك از عناوين به عنوان موضوع پايان نامه خود مي باشند، دعوت مي شود پس از مطالعه شرايط، فرم درخواست حمايت از پايان نامه مربوطه را  تكميل نموده و پس از تاييد استاد راهنماي مربوطه به آدرس تبريز- ولي عصر – انتهاي خيابان همام تبريزي- جنب مركز پخش هجرت- مركز آموزش گاز تبريز- طبقه دوم- پژوهش و فناوري و فايل word آن را به آدرس پست الكترونيك pajouhesh@nigc-eazar.ir ارسال نمايند. جهت تسريع در روند بررسي پيشنهادات پژوهشي، آگاهي از موارد ذيل الذكر جهت ارسال پيشنهادات الزامي بوده و عدم رعايت اين الزامات توسط پيشنهاد دهنده، موجب سلب مسئوليت اين شركت از بررسي پيشنهادات خواهد گرديد:

                                                      

دريافت فرم "درخواست حمايت از پايان نامه - رشته هاي فني"

 

دريافت فرم "درخواست حمايت از پايان نامه - رشته هاي غير فني"

 

- در خصوص هر يك از موضوعات فقط يك پروپوزال از بين پروپوزالهاي دريافتي مورد تاييد و حمايت قرار خواهد گرفت. در ضمن با توجه به احتمال عدم پذيرش پروپوزال در شوراي پژوهش، خواهشمند است تا قبل از تصويب موضوع در شركت از ارائه آن به شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه/دانشكده خود داري فرمائيد.

- سقف حمايت از پايان نامه هاي كارشناسي ارشد فني داراي كار آزمايشگاهي و ساخت :تا 80 ميليون ريال- فني داراي مدل سازي رياضي/شبيه سازيهاي رايانه اي و يا مباحث ميان رشته اي:تا 60 ميليون ريال- غير فني: تا 40 ميليون ريال مي باشد و سقف حمايت از پايان نامه هاي دكتري فني داراي كار آزمايشگاهي و ساخت :تا 120 ميليون ريال- فني داراي مدل سازي رياضي/شبيه سازيهاي رايانه اي و يا مباحث ميان رشته اي:تا 90 ميليون ريال-غير فني: تا 70 ميليون ريال مي باشد كه افراد به شرح ذيل از آن سهم مي برند:

 50% دانشجو     25% استاد راهنما       10% استاد مشاور       15% مشاور صنعتي

- نسخه الكترونيكي فرمهاي تكميل شده بايستي منحصرا با فرمت Word به پست الكترونيكي pajouhesh@nigc-eazar.ir ارسال گردد. ثبت پيشنهادات دريافتي و آغاز روند بررسي ها، پس از دريافت نسخه Word پيشنهاد خواهد بود.
- كليه قسمت هاي فرمها بايد به نحو مناسب تكميل شود و فاقد هر گونه ابهام باشد؛ بديهي است فرم هاي ناقص و فاقد شماره هاي تماس، آدرس دقيق يا ... از روند بررسي حذف خواهند گرديد و همچنين مسئوليت هر گونه نقص يا اشتباه در محاسبه هزينه هاي پروژه بعهده تكميل كننده فرم مي باشد.
- از درج عبارت "به پيوست مراجعه شود" در فرم پيشنهاد خودداري گردد (هيچگونه محدوديتي در اضافه نمودن فضاي پيش بيني شده در قسمت هاي مختلف فرمها وجود ندارد)
- از تغيير شكل فرمها،حذف يا اضافه كردن بندهاي آن؛ و يا استفاده از هر نوع فرم مشابه خودداري گردد.
- اين شركت در رد يا قبول پرپوزالهاي ارسالي؛ و همچنين انتخاب پيشنهاد برتر از بين پيشنهادات مشابه، مختار مي باشد.
- هيچگونه تعهدي براي اين شركت بابت هزينه تدوين پروپوزال يا ساير هزينه هاي جنبي، وجود نخواهد داشت.
- پيشنهادات دريافتي بر اساس دستورالعملهاي شركت ملي گاز ايران بررسي خواهند گرديد.
- پيشنهاد دهندگان در صورت درخواست اين شركت، بايستي جهت ارائه توضيحات تكميلي در خصوص پيشنهاد، به هزينه خود در اين شركت حضور يابند.
-عنوان پيشنهادات ارسالي بايستي منحصرا با عناوين اعلام شده در فراخوان يكي باشد.


 تلفن تماس براي كسب اطلاعات بيشتر: 04133304259  خانم مهندس مردانگاهي

 

****************************************************************************************************************************************************

فراخوان پژوهشي 

نظر به فعاليت شركت  گاز استان آذربايجان شرقي به عنوان قطب پژوهشي "طراحي و ساخت تجهيزات گازرساني" با اهداف تعريف شده در سطح شركت ملي گاز ايران، به منظور بهره گيري از توان علمي و فني موجود در دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي براي طراحي و ساخت تجهيزات مورد نياز صنعت گاز در راستاي تحقق اقتصاد دانش بنيان به عنوان يكي از اركان مهم اقتصاد مقاومتي، اين شركت آماده دريافت و بررسي پيشنهادات پژوهشگران در ارتباط با موضوع مذكور و در راستاي اهداف قطب مي باشد. در ضمن علاقمندان براي دريافت اطلاعات بيشتر مي توانند با شماره تلفن 04133304259،خانم مهندس مردانگاهي، تماس حاصل نمايند.

 

دريافت اهداف قطب پژوهشي طراحي و ساخت تجهيزات گازرساني

 

دريافت فرم ارائه پيشنهاد پروژه پژوهشي