شركت گاز استان آذربايجان شرقي : فراخوان اولويتهاي پژوهشي
سه شنبه، 15 مهر 1393 - 13:19 کد خبر:1069

فراخوان اولويتهاي پژوهشي در قالب حمايت از پايان نامه


شركت گاز استان آذربايجان شرقي در نظر دارد موضوعات پژوهشي مورد نياز و اولويت دار خود با عناوين زير را  در قالب پايان نامه هاي كارشناسي ارشد  و براساس ضوابط موجود، واگذار نمايد.

1- بررسي علل عدم كارائي عملي دستگاههاي لوله ياب لوله هاي فلزي موجود (در مقطع كارشناسي ارشد  در يكي از رشته هاي فيزيك/مهندسي برق/مهندسي مكانيك)
2-بررسي ميزان ميزان نويز حاصل از يك رگولاتور با سايز نمونه و ارائه راهكارهاي بهينه سازي آن (در مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي مكانيك)
3-اثرات تغيير سايز رگولاتور بر روي شرايط پائين دست جريان (در مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي مكانيك)


4- بررسي آزمايشگاهي مشخصات فني و خواص فيزيكي، شيميايي و عملكردي روغنهاي مورد استفاده براي روانكاري كنتورهاي توربيني (در مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي شيمي/مكانيك)
5- مدلسازي عملكرد جريان سيال روانكار در كنتورهاي توربيني گاز(در مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي شيمي/مكانيك)
6- بررسي امكان قطع موقت جريان گاز با استفاده از انجماد محل براي انجام تعميرات (
در مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي شيمي/مكانيك)

7- بررسي و ارائه مدل انتقال جرم براي تخمين زمان شروع نشت گاز اتصالات و لوله هاي گاز زيرزميني (در مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي شيمي)
8- بررسي نحوه امكان تامين هواي اضافي وسايل گازسوز نظير بخاري، پكيج و ... به منظور بهينه سازي مصرف سوخت (در مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي مكانيك-تبديل انرژي)
9- بررسي نحوه امكان تامين هواي اضافي هيترهاي ايستگاههاي CGS براي احتراق كامل به منظور افزايش راندمان (در مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي مكانيك-تبديل انرژي)

10- بررسي اثر غلظت CO2 و O2 در مجاورت رطوبت گاز بر نرخ خوردگي داخل لوله ها (در مقطع كارشناسي ارشد رشته شيمي/مهندسي شيمي/مهندسي مواد)

11- شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر تعامل سازنده و مثبت كاركنان در سازمان - مطالعه موردي: شركت گاز استان آذربايجان شرقي(در مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت)


لذا از كليه دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد و دكتري در رشته هاي مرتبط كه علاقمند به انتخاب هر يك از عناوين به عنوان موضوع پايان نامه خود مي باشند، دعوت مي شود پس از مطالعه شرايط، فرم درخواست حمايت از پايان نامه مربوطه را  تكميل نموده و پس از تاييد استاد راهنماي مربوطه به آدرس تبريز- ولي عصر – انتهاي خيابان همام تبريزي- جنب مركز پخش هجرت- مركز آموزش گاز تبريز- طبقه دوم- پژوهش و فناوري و فايل word آن را به آدرس پست الكترونيك pajouhesh@nigc-eazar.ir ارسال نمايند. جهت تسريع در روند بررسي پيشنهادات پژوهشي، آگاهي از موارد ذيل الذكر جهت ارسال پيشنهادات الزامي بوده و عدم رعايت اين الزامات توسط پيشنهاد دهنده، موجب سلب مسئوليت اين شركت از بررسي پيشنهادات خواهد گرديد:
                                                      

دريافت فرم "درخواست حمايت از پايان نامه - رشته هاي فني"

 

دريافت فرم "درخواست حمايت از پايان نامه - رشته هاي غير فني"

 

- در خصوص هر يك از موضوعات فقط يك پروپوزال از بين پروپوزالهاي دريافتي مورد تاييد و حمايت قرار خواهد گرفت. در ضمن با توجه به احتمال عدم پذيرش پروپوزال در شوراي پژوهش، خواهشمند است تا قبل از تصويب موضوع در شركت از ارائه آن به شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه/دانشكده خود داري فرمائيد.

- سقف حمايت از پايان نامه هاي كارشناسي ارشد فني داراي كار آزمايشگاهي و ساخت :تا 80 ميليون ريال- فني داراي مدل سازي رياضي/شبيه سازيهاي رايانه اي و يا مباحث ميان رشته اي:تا 60 ميليون ريال- غير فني: تا 40 ميليون ريال مي باشد و سقف حمايت از پايان نامه هاي دكتري فني داراي كار آزمايشگاهي و ساخت :تا 120 ميليون ريال- فني داراي مدل سازي رياضي/شبيه سازيهاي رايانه اي و يا مباحث ميان رشته اي:تا 90 ميليون ريال-غير فني: تا 70 ميليون ريال مي باشد كه افراد به شرح ذيل از آن سهم مي برند:

 50% دانشجو     25% استاد راهنما       10% استاد مشاور       15% مشاور صنعتي

- نسخه الكترونيكي فرمهاي تكميل شده بايستي منحصرا با فرمت Word به پست الكترونيكي pajouhesh@nigc-eazar.ir ارسال گردد. ثبت پيشنهادات دريافتي و آغاز روند بررسي ها، پس از دريافت نسخه Word پيشنهاد خواهد بود.
- كليه قسمت هاي فرمها بايد به نحو مناسب تكميل شود و فاقد هر گونه ابهام باشد؛ بديهي است فرم هاي ناقص و فاقد شماره هاي تماس، آدرس دقيق يا ... از روند بررسي حذف خواهند گرديد و همچنين مسئوليت هر گونه نقص يا اشتباه در محاسبه هزينه هاي پروژه بعهده تكميل كننده فرم مي باشد.
- از درج عبارت "به پيوست مراجعه شود" در فرم پيشنهاد خودداري گردد (هيچگونه محدوديتي در اضافه نمودن فضاي پيش بيني شده در قسمت هاي مختلف فرمها وجود ندارد)
- از تغيير شكل فرمها،حذف يا اضافه كردن بندهاي آن؛ و يا استفاده از هر نوع فرم مشابه خودداري گردد.
- اين شركت در رد يا قبول پرپوزالهاي ارسالي؛ و همچنين انتخاب پيشنهاد برتر از بين پيشنهادات مشابه، مختار مي باشد.
- هيچگونه تعهدي براي اين شركت بابت هزينه تدوين پروپوزال يا ساير هزينه هاي جنبي، وجود نخواهد داشت.
- پيشنهادات دريافتي بر اساس دستورالعملهاي شركت ملي گاز ايران بررسي خواهند گرديد.
- پيشنهاد دهندگان در صورت درخواست اين شركت، بايستي جهت ارائه توضيحات تكميلي در خصوص پيشنهاد، به هزينه خود در اين شركت حضور يابند.
-عنوان پيشنهادات ارسالي بايستي منحصرا با عناوين اعلام شده در فراخوان يكي باشد.


 تلفن تماس براي كسب اطلاعات بيشتر: 04133304259  خانم مهندس مردانگاهي

 

****************************************************************************************************************************************************

فراخوان پژوهشي 2-95

نظر به فعاليت شركت  گاز استان آذربايجان شرقي به عنوان قطب پژوهشي "طراحي و ساخت تجهيزات گازرساني" با اهداف تعريف شده در سطح شركت ملي گاز ايران، به منظور بهره گيري از توان علمي و فني موجود در دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي براي طراحي و ساخت تجهيزات مورد نياز صنعت گاز در راستاي تحقق اقتصاد دانش بنيان به عنوان يكي از اركان مهم اقتصاد مقاومتي، اين شركت آماده دريافت و بررسي پيشنهادات پژوهشگران در ارتباط با موضوع مذكور و در راستاي اهداف قطب مي باشد. در ضمن علاقمندان براي دريافت اطلاعات بيشتر مي توانند با شماره تلفن 04133304259،خانم مهندس مردانگاهي، تماس حاصل نمايند.

 

دريافت اهداف قطب پژوهشي طراحي و ساخت تجهيزات گازرساني

 

دريافت فرم ارائه پيشنهاد پروژه پژوهشي