شركت گاز استان آذربايجان شرقي : ارتباط با واحد تكريم
یکشنبه، 1 تیر 1393 - 16:12 کد خبر:1423

راههاي برقراري ارتباط با واحد طرح تكريم


مراجعين و مشتركين محترم شركت گاز استان آذربايجان شرقي مي‌توانند هر گونه پيشنهاد، انتقاد، شكايت و تقدير از واحدهاي گاز استان را از طريق ذيل جهت بررسي و پيگيري ارسال نمايند.

تلفن تماس :               34424406


پست الكترونيك:          

                                               ravabet-omumi@nigc-eazar.ir    


مراجعه حضوري:      

    تبريز- خيابان آزادي  –حدفاصل چهارراه لاله وخيابان رسالت - شركت گازاستان آذربايجان شرقي  – واحدروابط عمومي