شركت گاز استان آذربايجان شرقي : برگزاري اولين جلسه ي هم انديشي و تبادل افكار دبيران كميته هاي نظام پيشنهادات شركت گاز استان آذربايجان شرقي
یکشنبه، 10 دی 1396 - 19:39 کد خبر:2776
اولين جلسه ي هم انديشي و تبادل افكار دبيران كميته هاي نظام پيشنهادها ، با حضور مشاور و جانشين مديرعامل ، مدير بهره برداري ، سرپرست منابع انساني ، دبير نظام مشاركت و دبيران كميته هاي نظام پيشنهادات شركت گاز استان در محل سالن كنفرانس مركز آموزش اين شركت برگزار گرديد .

به گزارش روابط عمومي شركت گاز استان آذربايجان شرقي ، در ابتداي اين جلسه دبيرنظام مشاركت استان ، ضمن ارائه گزارشي از  عملكرد نظام پيشنهادات شركت در پنج سال اخير و نه ماهه سال 96 ، بر اهداف كمي تعيين شده براي سالجاري پرداخت  و نقش و وظايف خطير دبيران كميته ها در نيل به اهداف را از عوامل اصلي موفقيت اين سيستم دانستند .
سيدنوح نبي افزود : اين جلسه با هدف هم انديشي و تبادل افكار در خصوص رويكرد جاري سيستم پيشنهادات شركت و شناسايي عارضه ها و موانع موجود در پيشبرد اهداف سيستم تشكيل يافت .
وي افزود : در اين جلسه عارضه هاي شناسايي شده در رويكرد جاري نظام پيشنهادات ، بمنظور انجام اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه ، توسط دبيران حاضر در جلسه بيان و پس از جمع بندي ، مقرر گرديد ، موارد در جلسه آتي شوراي مشاركت طرح و بررسي و اقدامات لازم بعدي در اين خصوص ، از طريق دبيرخانه نظام مشاركت معمول گردد . 
شايان ذكر است: در اين هم انديشي مهندس رضوي جانشين و مشاور مديرعامل ، مدير بهره برداري ، سرپرست مديريت منابع انساني و مديرتعالي شركت ، ضمن اعلام ديدگاههاي خود در خصوص مديريت مشاركتي و اهميت نظام پيشنهادها و لزوم پوياتر نمودن اين سيستم در سطح استان و همچنين رفع موانع موجود و حمايت همه جانبه خود را از نظام مشاركت ، اعلام نمودند .