شركت گاز استان آذربايجان شرقي : بقاي سازمان ها در گرو تكريم ارباب رجوع است
یکشنبه، 22 بهمن 1396 - 15:47 کد خبر:2803
طي مراسمي از ادارات برتر و برگزيدگان طرح تكريم شركت گاز استان آذربايجان شرقي با حضور مديرعامل اعضاء هيات مديره وهيئت رئيسه و اعضاي كارگروه طرح تكريم ارباب رجوع شركت در سالن كنفرانس اين شركت تجليل بعمل آمد.

به گزارش روابط عمومي شركت گاز استان آذربايجان شرقي ، در اين مراسم مديرعامل شركت گاز استان ضمن تقدير از تلاش هاي مستمر مجموعه كاركنان شركت افزود : تحقق و دستيابي به برنامه هاي پيش بيني شده و وظايف محوله در راستاي رسيدن به اهداف سازماني در گرو پشتكار، همدلي و هم افزايي و خدمت بي منت به ارباب رجوع مي باشد  . 
سيدرضا توحيدي افزود : تكريم ارباب رجوع  از مهمترين شاخصه هاي مورد بقاي سازمان ها محسوب شده و طرح تكريم ارباب رجوع مي تواند به عنوان بخشي از فرهنگ سازماني  در اهداف سازمان اثر گذار باشد.
 وي حفظ كرامت انساني و انجام صادقانه خدمت براي ارباب رجوع و داشتن حسن رفتار در برخورد با ارباب رجوع و رعايت دقيق  قوانين و مقررات در انجام امورات جاري مراجعين را مورد تاكيد قرار دادند
مدير عامل شركت گاز استان به سه  فاكتور مهم صحت ، سرعت و دقت در ارائه خدمات بهينه به مردم اشاره و افزود: بايستي با تغيير فرايندها در كوتاه ترين زمان به مردم ارائه خدمات دهيم. 
وي نظر سنجي  از مردم را ضرورت دانستند واظهار داشتند: بايستي ضمن نظر سنجي از مردم همسو با نياز آنها نسبت به ارائه خدمات پرداخت.  
همچنين در اين مراسم، رئيس روابط عمومي و دبير طرح تكريم به بيان نكاتي درخصوص طرح تكريم ارباب رجوع پرداخت و بر اهميت مديريت رسيدگي به شكايات شركت در جهت بهبود و اصلاح فرايندهاي كاري به منظور ارتقاي رضايتمندي مشتركين تاكيد كرد.
وي افزود : منتخبين ادارات برتر  در زمينه سنجش ميزان رضايت بر hساس نتايج و تحليل موسسه تحقيقاتي دانشگاه تبرير بوده و همچنين ارزيابي كاركنان برتر بر اساس فرم ارزيابي شاخص هاي طرح تكريم  از سوي روساي واحدها و كميته طرح تكريم بوده اند. 
در پايان اين مراسم به ادارات برتر و برگزيدگان و بازرسان طرح تكريم لوح تقدير و هدايايي به رسم يادبود توسط مديرعامل  اهدا گرديد.