شركت گاز استان آذربايجان شرقي : درباره پژوهش
سه شنبه، 15 مهر 1393 - 10:17 کد خبر:75

 

 

 

 

 


 معرفي  پژوهش و فناوري:
فعاليتهاي پژوهشي در شركت گاز استان آذربايجان شرقي از سال 83 با تشكيل امور پژوهش و شوراي پژوهش آغاز گرديد. بهينه سازي تجهيزات فرايندي توزيع گاز و عمليات مربوطه، رفع مشكلات اساسي موجود در صنعت گاز، فناوريهاي نوين روز دنيا در صنعت گاز، بهينه سازي مصرف گاز، جايگزيني تجهيزات مؤثر و با صرفه اقتصادي، رضايت شغلي و بهداشت رواني كاركنان، ايمني، بهداشت و محيط زيست در توزيع گاز، مديريت  و توسعه منابع انساني و ... از جمله محورهاي اساسي مورد توجه اين امور بوده است.
    

تركيب شوراي پژوهش:


اعضاي داخلي:
1- ولي اله ديني (مديرعامل و رئيس شورا)

2- سيد نوح نبي (رئيس پژوهش و فناوري و دبير شورا)

3- سيد رضا رهنماي توحيدي (مدير بهره برداري)
4- مرتضي برقي مقدم (مدير مهندسي و اجراي طرحها)
5- محمد رضا سخنداني (سرپرست خدمات فني و مهندسي)

6- بهارك مردانگاهي اصل (پژوهشگر)

 

 

 

 

 

 

اعضاي دانشگاهي:
1- دكتر سيامك حسين پور ( دانشيار دانشكده مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتي سهند)
2- دكتر سيد عليرضا طباطبايي نژاد (استاد دانشكده مهندسي شيمي دانشگاه صنعتي سهند)
3- دكتر حسن اقدسي نيا ( استاديار دانشكده شيمي دانشگاه تبريز)
4- دكتر نادر بهلولي ( استاديار دانشكده مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد بناب)