شركت گاز استان آذربايجان شرقي : درباره پژوهش
سه شنبه، 15 مهر 1393 - 10:17 کد خبر:75

 

 

معرفي  پژوهش و فناوري:

فعاليتهاي پژوهشي در شركت گاز استان آذربايجان شرقي از سال 83 با تشكيل امور پژوهش و شوراي پژوهش آغاز گرديد. بهينه سازي تجهيزات فرايندي توزيع گاز و عمليات مربوطه، رفع مشكلات اساسي موجود در صنعت گاز، فناوريهاي نوين روز دنيا در صنعت گاز، بهينه سازي مصرف گاز، جايگزيني تجهيزات مؤثر و با صرفه اقتصادي، رضايت شغلي و بهداشت رواني كاركنان، ايمني، بهداشت و محيط زيست در توزيع گاز، مديريت  و توسعه منابع انساني و ... از جمله محورهاي اساسي مورد توجه اين امور بوده است.
    

تركيب شوراي پژوهش:

اعضاي داخلي:
1- سيد رضا رهنماي توحيدي (مديرعامل و رئيس شورا)

2- سيد نوح نبي (رئيس پژوهش و فناوري و دبير شورا)

3- حبيب ظروفچي (مدير مهندسي و اجراي طرحها

4- يوسف طالعي خجسته (سرپرست مديريت بهره برداري) 

5- بهارك مردانگاهي اصل (پژوهشگر)

 

 

 

 

 

اعضاي دانشگاهي:
1- 2- دكتر سيد عليرضا طباطبايي نژاد (استاد دانشكده مهندسي نفت دانشگاه صنعتي سهند)
3- دكتر سيروس شفيعي ( استاد دانشكده مهندسي شيمي دانشگاه صنعتي سهند)


4- دكتر محمدرضا شبگرد (استاد دانشكده مهندسي مكانيك دانشگاه تبريز)

4- دكتر هوشنگ تقي زاده ( استاد دانشكده مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز)