شركت گاز استان آذربايجان شرقي
پيام نوروزي مهندس زنگنه خطاب به كاركنان صنعت نفت كشور:
پيام تبريك مديرعامل شركت ملي گاز ايران به مناسبت فرارسيدن سال 1396
پيام مديرعامل شركت گاز استان آذربايجان شرقي به مناسبت فرارسيدن سال 1396
برگزاري مراسم روز زن و بزرگداشت مقام مادر در شركت گاز استان آذربايجان شرقي
از مدال آوران رشته هاي ورزشي بانوان شركت گاز استان آذربايجان شرقي تجليل شد
سيستم هاي گرمايشي بيش از 3300مراكز دولتي و عمومي پايش و كنترل شدند
برگزاري جشن بهار تكليف فرزندان كاركنان شركت گاز استان آذربايجان شرقي
گراميداشت هفته درختكاري با غرس نهال در شركت گاز استان آذربايجان شرقي
برگزاري دوره نقش مديران در پيشبرد نظام مشاركت در شركت گاز استان آذربايجان شرقي
آگهي مناقصه 67 - 95
صفحه بعد