شركت گاز استان آذربايجان شرقي
با آغاز سال كاري 96 انجام يافت: تبيين اهداف گازرساني در شهرستان تبريز
اتمام عمليات ترميم خط انتقال گاز اهر - ورزقان
اطلاعيه روابط عمومي شركت گاز استان آذربايجان شرقي در خصوص افت فشار و قطع گاز در شهر ورزقان
برگزاري دوره آموزشي تربيت ارزياب داخلي نظام پيشنهادات در شركت گاز استان آذربايجان شرقي
آگهي فراخوان مناقصه 3 - 96
آگهي فراخوان مناقصه 2 - 96
آگهي فراخوان مناقصه 1 - 96
نشست مشترك كار گروه توسعه مديريت شركت گاز استان آذربايجان شرقي و معاونت توسعه مديريت و سرمايه نيروي انساني سازمان برنامه و بودجه استان
آغاز عمليات گازرساني به 6 روستاي شهرستان هريس
برگزاري جشن بازنشستگان شركت گاز استان آذربايجان شرقي
صفحه بعد