شركت گاز استان آذربايجان شرقي
بيش از 80 درصد خانوار شهرستان كليبر از نعمت گاز طبيعي بهره مند هستند
كاركنان شركت گاز استان آذربايجان شرقي نداي آزادي قدس سر دادند
معرفي شركت گازاستان آذربايجان شرقي
اجراي بيش از 127كيلومتر شبكه گاز طبيعي در استان آذربايجان شرقي
مصرف روزانه 707 هزار مترمكعب گاز طبيعي در شهرك هاي صنعتي استان
برگزاري 67 مانور در سطح شركت گاز استان در سال 95
آگهي فراخوان مناقصه16 - 96
آگهي فراخوان مناقصه15 - 96
برگزاري مراسم سالگرد رحلت حضرت امام خميني(ره) در شركت گاز استان آذربايجان شرقي
آگهي فراخوان مناقصه 14 - 96
صفحه بعد