شركت گاز استان آذربايجان شرقي
پيام نوروزي مديرعامل شركت گاز استان آذربايجان شرقي به كاركنان خدوم اين شركت
خانواده معزز شهدا و ايثارگران ولي نعمت و سرمايه هاي معنوي نظام اسلامي هستند
در 5 سال اخير بيشترين ركورد مشاركت كاركنان به سال 96 اختصاص يافته است
توانمند سازي و اهمّيت ويژه به كرامت انساني سرلوحه برنامه هاي اجرايي در سال جديد
شركت گاز استان آذربايجان شرقي موفق به اخذ لوح تقدير خدمات سبز در سال 1396 گرديد
طرح قرائت و صدور آني قبوض گاز بها در راستاي كاهش زمان ارائه خدمات به مردم و ارتقاي رضايتمندي مشتركين در شهرستان تبريز اجرايي گرديد.
ساخت دستگاه انشعاب گيري هم سايز و انسداد لوله هاي 3/4 اينچ گاز در قالب يك پروژه پژوهشي تحقق يافت
اولين كارگاه تخصصي ايمني با رويكرد تجزيه و تحليل حوادث محيط كار برگزار شد
نكوداشت مقام زن در شركت گاز استان آذربايجان شرقي
جهش پنج پله اي HSE شركت گاز استان در ارزيابي سالانه شركت ملي گاز ايران
صفحه بعد