شركت گاز استان آذربايجان شرقي
غرس چند اصله درخت توسط مديرعامل شركت گاز استان آذربايجان شرقي
تجليل از بانوان همكار ، همسران و فرزندان دختر مقام آور المپياد ورزشي شركت گاز استان آذربايجان شرقي
تقدير نامه سه ستاره جايزه تعالي به مديرعامل شركت گاز استان آذربايجان شرقي اهدا شد
موفقيت چشمگير شركت گاز استان آذربايجان شرقي در اولين جشنواره سرآمدي و بهبود مستمر شركت ملي گاز ايران
آگهي فراخوان مناقصه 64 - 96
آگهي فراخوان مناقصه 63 - 96
برگزاري همايش استاندارد سازي مشاغل پيمانكاري در شركت گاز استان آذربايجان شرقي
گراميداشت "روز مهندس" در شركت گاز استان آذربايجان شرقي
شركت گاز استان آذربايجان شرقي پيشتاز در ارائه خدمات امدادي به روز در كشور
جلسه هم انديشي با پيمانكاران اجرايي شركت گاز استان آذربايجان شرقي برگزار شد
صفحه قبل     صفحه بعد