شنبه 7 خرداد 1401

آرشیو آگهی مناقصات

آگهي فراخوان مناقصه 6 - 1401

آگهي فراخوان مناقصه 6 - 1401

(52)

پروژه تعمیرات شبکه تغذیه و توزیع و علمکهای ( فولادی و پلی اتیلنی ) شهرستان مراغه

چهارشنبه 7 ارديبهشت 1401
آگهي فراخوان مناقصه 5 - 1401

آگهي فراخوان مناقصه 5 - 1401

(41)

پروژه اجرای شبکه تغذیه و توزیع باسمنج - هروی

دوشنبه 5 ارديبهشت 1401
آگهي فراخوان مناقصه 4 - 1401

آگهي فراخوان مناقصه 4 - 1401

(35)

پروژه اجرای شبکه تغذیه و توزیع و ساخت و نصب علمکهای ( فولادی و پلی اتیلنی )حفره های خالی شهرستان مراغه

شنبه 27 فروردين 1401
آگهي فراخوان مناقصه 2 - 1401

آگهي فراخوان مناقصه 2 - 1401

(33)

پروژه اجرای شبکه تغذیه و توزیع حفره های خالی شهرستان تبریز

شنبه 20 فروردين 1401
آگهي فراخوان مناقصه 1 - 1401

آگهي فراخوان مناقصه 1 - 1401

(24)

پروژه ساخت و نصب علمکهای ( فولادی و پلی اتیلنی )حفره های خالی شهرستان تبریز

شنبه 20 فروردين 1401
آگهي فراخوان مناقصه 99 - 1400

آگهي فراخوان مناقصه 99 - 1400

(65)

پروژه اجرای ایستگاه C.P.S /T.B.Sو ساختمان پست امداد روستایی عاشیقلو شهرستان خداآفرین

چهارشنبه 18 اسفند 1400
آگهي فراخوان مناقصه 98 - 1400

آگهي فراخوان مناقصه 98 - 1400

(37)

پروژه تعمیرات شبکه تغذیه و توزیع و علمکهای ( فولادی و پلی اتیلنی ) شهرستان سراب

سه شنبه 17 اسفند 1400
آگهي فراخوان مناقصه 97 - 1400

آگهي فراخوان مناقصه 97 - 1400

(38)

پروژه ساخت و نصب علمکهای ( فولادی و پلی اتیلنی ) شهرستان چاراویماق

شنبه 14 اسفند 1400
آگهي فراخوان مناقصه 96 - 1400

آگهي فراخوان مناقصه 96 - 1400

(34)

پروژه خرید لوله فولادی 2و 4 و 6 اینچ گرید B

چهارشنبه 11 اسفند 1400
آگهي فراخوان مناقصه 95 - 1400

آگهي فراخوان مناقصه 95 - 1400

(38)

پروژه خرید لوله فولادی 16 اینچ گرید B

چهارشنبه 11 اسفند 1400