يکشنبه 2 آبان 1400

آرشیو آگهی مناقصات

آگهي فراخوان مناقصه 58 - 1400

آگهي فراخوان مناقصه 58 - 1400

(10)

پروژه خرید کنتور دیافراگمی ارتقا یافته G6

دوشنبه 26 مهر 1400
آگهي فراخوان مناقصه 57 - 1400

آگهي فراخوان مناقصه 57 - 1400

(15)

امورخدماتي و پشتيباني اداره گاز شهرستان سراب

دوشنبه 26 مهر 1400
آگهي فراخوان مناقصه 56 - 1400

آگهي فراخوان مناقصه 56 - 1400

(8)

پروژه تعمیر و کالیبراسیون کنتورهای توربینی و تصحیح کننده های ایستگاه های گاز استان

شنبه 17 مهر 1400
آگهي فراخوان مناقصه 55 - 1400

آگهي فراخوان مناقصه 55 - 1400

(10)

پروژه تامین و نصب و راندازی موتور خانه ایستگاه CGS/50,000 هادیشهر

شنبه 17 مهر 1400
آگهي فراخوان مناقصه 54 - 1400

آگهي فراخوان مناقصه 54 - 1400

(12)

پروژه خرید 8دستگاه دیزل ژنراتور

چهارشنبه 14 مهر 1400
آگهي فراخوان مناقصه 53 - 1400

آگهي فراخوان مناقصه 53 - 1400

(7)

پروژه خرید لوله فولادی 3/4

چهارشنبه 14 مهر 1400
آگهي فراخوان مناقصه 52 - 1400

آگهي فراخوان مناقصه 52 - 1400

(67)

پروژه خرید 4 دستگاه سرور

چهارشنبه 7 مهر 1400
آگهي فراخوان مناقصه 51 - 1400

آگهي فراخوان مناقصه 51 - 1400

(39)

پروژه خرید 70 دستگاه کامپیوتر

چهارشنبه 7 مهر 1400
آگهي فراخوان مناقصه 50 - 1400

آگهي فراخوان مناقصه 50 - 1400

(29)

پروژه خریدکنتورG10 الی G65 و رگلاتور20 مترمکعبی الی 70 مترمکعبی

چهارشنبه 7 مهر 1400
آگهي فراخوان مناقصه 49 - 1400

آگهي فراخوان مناقصه 49 - 1400

(40)

پروژه اجرای شبکه تغذیه و توزیع ، و ساخت و نصب علمکهای ( فولادی و پلی اتیلنی )حفره های خالی شهرستان شبستر

چهارشنبه 7 مهر 1400