پنجشنبه 7 مرداد 1400

آرشیو آگهی مناقصات

آگهي فراخوان مناقصه 32 - 1400

آگهي فراخوان مناقصه 32 - 1400

(37)

امورخدماتي و پشتيباني اداره گاز شهرستان های هریس

شنبه 5 تير 1400
آگهي فراخوان مناقصه 31 - 1400

آگهي فراخوان مناقصه 31 - 1400

(29)

امورخدماتي و پشتيباني اداره گاز شهرستان های هشترود و چاراویماق

شنبه 5 تير 1400
آگهي فراخوان مناقصه 30 - 1400

آگهي فراخوان مناقصه 30 - 1400

(27)

پروژه تامین قطعات و اتصالات ، نصب و راه اندازی و تعویض و تثبیت کنتور و رگلاتور مشترکین جز محور شهرستان های سهند ، بناب ، مراغه

شنبه 5 تير 1400
آگهي فراخوان مناقصه 29 - 1400

آگهي فراخوان مناقصه 29 - 1400

(34)

پروژه اجرای شبکه تغذیه و توزیع ، و ساخت و نصب علمکهای ( فولادی و پلی اتیلنی )حفره های خالی شهرستان مراغه

شنبه 5 تير 1400
آگهي فراخوان مناقصه 28 - 1400

آگهي فراخوان مناقصه 28 - 1400

(22)

پروژه خرید مهره ماسوره مفصلی با قابلیت انحراف سایز 1 اینچ

شنبه 29 خرداد 1400
آگهي فراخوان مناقصه 27 - 1400

آگهي فراخوان مناقصه 27 - 1400

(29)

پروژه اجرای شبکه تغذیه و توزیع و ساخت و نصب علمکهای ( فولادی و پلی اتیلنی ) شهرستان هریس

شنبه 29 خرداد 1400
آگهي فراخوان مناقصه 26 - 1400

آگهي فراخوان مناقصه 26 - 1400

(22)

پروژه اجرای افزایش ظرفیت ایستگاه C.G.S شهرک صنعتی بناب

شنبه 29 خرداد 1400
آگهي فراخوان مناقصه 25 - 1400

آگهي فراخوان مناقصه 25 - 1400

(19)

پروژه ساخت و نصب علمکهای ( فولادی و پلی اتیلنی ) شهرستان چاراویماق

شنبه 29 خرداد 1400
آگهي فراخوان مناقصه 24 - 1400

آگهي فراخوان مناقصه 24 - 1400

(13)

تأمین خودروهای استیجاری مورد نیاز پروژه های شرکت گاز استان

شنبه 29 خرداد 1400
آگهي فراخوان مناقصه 23 - 1400

آگهي فراخوان مناقصه 23 - 1400

(20)

پروژه ساخت و نصب علمکهای ( فولادی و پلی اتیلنی ) شهرستان شبستر

شنبه 29 خرداد 1400