چهارشنبه 13 اسفند 1399
تاریخ : چهارشنبه 29 بهمن 1399
کد 707

مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی پاسخگوی مردم از طریق سامانه سامد

مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی، روز شنبه مورخ 2 اسفندماه از ساعت 10 الی 12 ، با حضور در سامانه سامد، شخصاً پاسخگوی درخواست های مردمی در حوزه گازرسانی خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی، مدیرعامل این شرکت ، روز شنبه مورخ 2 اسفندماه از ساعت 10 الی 12 ، با حضور در سامانه سامد، شخصاً پاسخگوی درخواست های مردمی در حوزه گازرسانی خواهد بود.
مردم عزیز در صورت داشتن درخواست، سؤال و یا ابهام در خصوص خدمات گاز استان، می توانند در تاریخ و زمان یاد شده، با شماره گیری 111 ، پاسخ خود را به طور مستقیم از مدیرعامل شرکت گاز استان دریافت نمایند.