جمعه 27 فروردين 1400
تاریخ : چهارشنبه 27 اسفند 1399
کد 724

امسال، 19 هزار و 940 عملیات تعمیرات و نگهداری تأسیسات گاز در سطح استان اجرا گردیده است

امسال، 19 هزار و 940 عملیات تعمیرات و نگهداری تأسیسات گاز در سطح استان اجرا گردیده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی، خسرو آریان پور با اعلام این خبر گفت: انجام تمامی امور تعمیراتی و نگهداری شبکه و تأسیسات گازرسانی در استان به صورت مکانیزه و از طریق سیستم نرم افزاری پیشرفته IPCMMS و بر اساس مکان یابی دقیق و ثبت اطلاعات مربوطه انجام می گیرد.
مدیر بهره برداری گاز استان افزود: این نرم افزار با مزیت کاهش هزینه های نگهداری و انجام به موقع تعمیرات، زمینه حفظ سرمایه ملّی را فراهم می سازد.
آریان پور در تشریح عملکرد واحد تعمیرات و نگهداری در استان اظهار داشت: حفظ و نگهداری تأسیسات گازرسانی، مهم ترین رکن جلوگیری از هدررفت گاز و تأمین مستمر جریان گاز مصرفی می باشد که با مدّنظر قرار دادن حجم شبکه و تأسیسات گازرسانی موجود در استان به منظور تحت پوشش قرار دادن بیش از یک میلیون و 718 هزار و 812 مشترک گاز طبیعی، اهمیّت واحد تعمیرات و نگهداری بیش از پیش نمود پیدا می کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: هم اکنون کنترل مصارف، تعمیرات و نگهداری تعداد 2066 ایستگاه گازرسانی و تعداد 169 جایگاه CNG، در کل استان بر عهده مدیریت بهره برداری قرار دارد.