پنجشنبه 7 مرداد 1400
تاریخ : يکشنبه 13 تير 1400
کد 785

رئیس اداره گاز شهرستان سراب مورد تقدیر قرار گرفت

هوشنگ داداش زاده، رئیس اداره گاز شهرستان سراب از سوی نماینده مردم این شهرستان در مجلس شورای اسلامی و فرماندار شهرستان مورد تقدیر قرار گرفت.