پنجشنبه 7 مرداد 1400
تاریخ : يکشنبه 13 تير 1400
کد 786

رئیس اداره گاز شهرستان آذرشهر مورد تقدیر قرار گرفت

مستعلی مرادی، رئیس اداره گاز شهرستان آذرشهر، مورد تقدیر فرماندار این شهرستان قرار گرفت.