دوشنبه 27 دي 1400

واحدهای ستادی

نام نام خانوادگی سمت شماره تماس
یوسف طالعی خجسته مدیر بهره برداری 34496264
حبیب ظروفچی مدیر مهندسی و اجرای طرحها 36670896
محمد آهور مدیر امور مالی 34496234
ناصر علی پور مدیر منابع انسانی 34496220
عبدالرحیم عسگری رییس امور برنامه ریزی 34496272
سیدنوح نبی رییس امورپژوهش و فناوری 33304259
محمدعلی طاهراقدم رییس امور حقوقی و پیمانها 34496277
غلامرضا قنبری رییس روابط عمومی 34496440
ابراهیم خدایی علمداری رییس امور بهداشت،ایمنی و محیط زیست 33807414
اکبر هوشنگ رییس حراست 34496250
کاظم طلوعی رییس امور اندازه گیری و توزیع گاز 33806651
علی قانع ارسی سرپرست امور بازرسی فنی 33803289
جواد رسولی رییس امور تدارکات و عملیات کالا 32442960
حمزه تیمورزاده رییس امور فناوری اطلاعات و ارتباطات 34496412
حسین ذوالقدری رییس دفتر مدیرعامل و دبیرخانه هیات مدیره 34496423