پنجشنبه 7 مرداد 1400

خدمات واگذار شده به دفاتر پیشخوان دولت

 
                      خدمات واگذار شده به دفاتر پیشخوان دولت توسط شرکت گاز استان آذربایجانشرقی   -     27/03/1399
ردیف نام خدمت واگذار شده خدماتی که به تایید ناحیه نیاز دارند خدماتی که به تایید ناحیه نیاز ندارند خدماتی که به pc-pos نیاز دارند خدماتی که به pc-pos نیاز ندارند
1 اشتراک پذیری ü   ü  
2 تست کنتور ü   ü  
3 صورتحساب المثنی   ü   ü
4 محاسبه جزئیات صورتحساب   ü   ü
5 کارنامه مشترک   ü   ü
6 وصول مطالبات ü     ü
7 اصلاح صورتحساب   ü   ü
8 رفع اشکال قبض ü     ü
9 اعلام رقم کنتور   ü   ü
10 تسویه حساب ü     ü
11 تقاضای قطع شخصی ü   ü  
12 وصل گاز ü   ü  
13 تغییر نوع مصرف ü     ü
14 تغییر ظرفیت ü   ü  
15 استعلام بدهی - دفاتر اسناد رسمی ü     ü
16 استعلام شهرداری ü   ü  
17 نصب علمک ü   ü  
18 جابجایی علمک ü   ü  
19 تغییر نام ü     ü
20 اصلاح آدرس ü     ü
21 تکمیل اطلاعات مشترک   ü   ü
22 ارجاع شکایات   ü   ü
 
 
 
  • تعداد بازدید صفحه : 4189