جمعه 26 شهريور 1400

يکشنبه بیست و یکم شهريور 1400
دوشنبه پانزدهم شهريور 1400
دوشنبه پانزدهم شهريور 1400
دوشنبه پانزدهم شهريور 1400
سه شنبه نهم شهريور 1400

  اطلاعیـه ها

  آغاز واکسیناسیون کارکنان شرکت گاز استان آذربایجان شرقی

  طرح واکسیناسیون کارکنان شرکت گاز استان آذربایجان شرقی در راستای مقابله با بیماری کرونا در حال انجام است.

  شورای اقامه نماز شرکت گاز استان آذربایجان شرقی شایسته تقدیر شد

  بر اساس ارزیابی و داوری ستاد اقامه نماز استان آذربایجان شرقی، شرکت گاز با کسب رتبه قابل قبول در اجرای دستورالعمل ها، شایسته تقدیر شد.
   audioآرشیو
   آرشیو