جمعه 26 شهريور 1400

درباره پژوهش

 معرفی  پژوهش و فناوری:

فعالیتهای پژوهشی در شرکت گاز استان آذربایجان شرقی از سال 83 با تشکیل امور پژوهش و شورای پژوهش آغاز گردید. بهینه سازی تجهیزات فرایندی توزیع گاز و عملیات مربوطه، رفع مشکلات اساسی موجود در صنعت گاز، فناوریهای نوین روز دنیا در صنعت گاز، بهینه سازی مصرف گاز، جایگزینی تجهیزات مؤثر و با صرفه اقتصادی، رضایت شغلی و بهداشت روانی کارکنان، ایمنی، بهداشت و محیط زیست در توزیع گاز، مدیریت  و توسعه منابع انسانی و ... از جمله محورهای اساسی مورد توجه این امور بوده است.
    

ترکیب شورای پژوهش:

اعضای داخلی:
1- سید رضا رهنمای توحیدی (مدیرعامل و رئیس شورا)

2- سید نوح نبی (رئیس پژوهش و فناوری و دبیر شورا)

3- یونس نجفی (رئیس اجرای طرحها)

4- حسن قاسمی مقدم  (رئیس گازرسانی به صنایع و مجتمع های مسکونی)

5- بهارک مردانگاهی اصل (پژوهشگر)

اعضای دانشگاهی:

1- دکتر سید علیرضا طباطبایی نژاد (استاد دانشکده مهندسی نفت دانشگاه صنعتی سهند)
2- دکتر سیروس شفیعی ( استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی سهند)
3- دکتر محمدرضا شبگرد (استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز)
4- دکتر هوشنگ تقی زاده ( استاد دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز)