يکشنبه 19 ارديبهشت 1400

اعضاء هیئت مدیره

 
ردیف نام و نام خانوادگی سمت سازمانی ایمیل تلفن تماس
1
سید رضا رهنمای توحیدی
مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره شرکت گاز استان آذربایجان شرقی sr_rahnema@nigc-eazar.ir 041-34448081-9
2

سید امیر رضوی
 جانشین و مشاور مدیر عامل / نائب رئیس هیأت مدیره /عضو اصلی a_razai@nigc-eazar.ir 041-34496424
3مهدی کمال آبادی فراهانی
 
سرپرست امور بهره برداری مدیریت گازرسانی / عضو اصلی kamalabadi@nigc.ir 041-34448081-9
4

یوسف طالعی خجسته 

 
سرپرست مدیریت  بهره برداری / عضو اصلی   041-34496269
5

محمد آهور 
 
مدیر امور مالی / عضو اصلی   041-34496324
6

محمدعلی طاهراقدم
رئیس امور حقوقی و پیمان­ها/ عضو علی البدل هیأت مدیره ma_taheragdam@nigc-eazar.ir 041-34496277
7
حبیب ظروفچــی
 
مدیر مهندسی و اجرای طرحها/ عضو علی البدل هیأت مدیره
h_zorofchi@nigc-eazar.ir
 

041-36670896
 
8
ناصر علی پور
مدیر منابع انسانی/ دبیر هیأت مدیره n_alipoor@nigc-eazar.ir 041-34496245