شنبه 7 خرداد 1401
تاریخ : شنبه 10 ارديبهشت 1401
کد 962

سرپرست شرکت گاز استان آذربایجان شرقی:

 ارتقای نظام پیشنهادات سازمانی منجر به بهره وری نیروی انسانی خواهد بود

سرپرست شرکت گاز استان آذربایجان شرقی، در حاشیه بازدید رئیس امور پژوهش منابع انسانی و تحول اداری شرکت ملّی گاز ایران از عملکرد نظام پیشنهادات این شرکت گفت: نظام پیشنهادات از ابزار مهم مدیریت مشارکتی بوده که توجه و ارتقای آن زمینه ساز بهره وری نیروی انسانی و تحقق اهداف سازمانی می باشد.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی، نادر کمالی در تشریح عملکرد نظام پیشنهادات شرکت افزود: نظام پیشنهادات در این شرکت از سال 89 استقراریافته و از سال 92  به صورت نظام مند و مکانیزه به روند خود ادامه داده است؛ همچنین هر ساله تلاش شده  با شناسایی نقاط قوت و ضعف عملکرد و اقدامات شاخص در جلب مشارکت کارکنان، نسبت به ارتقای این حوزه اقدام شود.
وی ادامه داد: در سال 1400 از مجموع 12 هزار و 494  مورد پيشنهاد دريافتي از کارکنان، 2 هزار و 555 مورد به عنوان پیشنهاد مورد قبول، اجرایی شده و شاخص نرخ پيشنهادهاي اجرا شده 75% درصد می باشد که جزء شاخص های چشمگیر اجرایی در حوزه نظام پیشنهادات می باشد.
سرپرست شرکت گاز استان تصریح کرد: با انجام اقداماتی نظیر طرح های ویژه نظام پیشنهادات، عارضه یابی های انجام شده برای شناسایی علت عدم مشارکت برخی کارکنان در امور شرکت، انجام نظرسنجی و نیازسنجی ،قدردانی از پیشنهادات برتر و... در بهبود عملکرد اجرایی این حوزه تلاش شده است.
بازدید رئیس امور پژوهش منابع انسانی و تحول اداری شرکت ملّی گاز ایران و هیأت همراه با هدف بهینه کاوی نظام پیشنهادات شرکت گاز استان به عنوان یکی از شرکت های پیشروی صنعت گاز کشور در جلب مشارکت کارکنان در امور سازمان انجام شده و زمینه ای برای انتقال تجربیات حرفه ای این شرکت به سایر شرکت های گاز کشور و  بررسی فرآیند عملکردی نظام پیشنهادات را فراهم ساخته است.
 
نظرات شما
captcha refresh